logo

Fyzioterapie

 

Myoskeletární techniky


Mobilizace kloubů a páteře, uvolňování svalových spasmů, odstranění hyperalgických zón, dále pracujeme s měkkými tkáněmi (kůže, podkoží, sval), upravujeme jejich vzájemnou komunikaci, uvolňujeme od sebe jednotlivé vrstvy a tím odstraňujeme napětí, hyperalgické (bolestivé zóny) a jiné funkční poruchy. Odstraňujeme svalové dysbalance.

Segmentové vazivové masáže


Technika se zaměřuje na odstranění hyperalgických zón, uvolnění facií, svalových spasmů; masáž a jemné protahovací techniky provádíme na sucho. Snižuje bolest převážně chronického charakteru, reflexní účinek na hluboké tkáně a orgány.

Kinezioterapie


Soubor cviků zaměřených na odbourání vadných pohybových stereotypů, léčbu svalových dysbalancí a tím cílené odstranění potíží pohybového aparátu, páteře a problémů s tím souvisejících (bolest, stuhlost svalů, migrény, problémy s rovnováhou atd.)

Senzomotorika


Speciální metodika zahrnující cviky a balanční techniky zaměřené na obnovu funkce hlubokého posturálního svalstva, tím zajistit dostatečnou oporu a stabilitu páteři a velkým kloubům a ochránit je před poškozením způsobeným nevhodnou statickou zátěží, špatnými pohybovými návyky a sedavým životním stylem.

Lymfoterapie


Technika jemné masáže s přesně definovanými hmaty cíleně urychluje cirkulaci mízy, dochází k uvolnění sekretu z mízních uzlin a cév a stimuluje jejich činnost, odvádí přebytečnou tekutinu z tkání a tím zmírňuje otoky a odstraňuje příznaky lymfedému, lipedému i celulitidy; kosmetický efekt v oblasti dekoltu a obličeje; velmi relaxační.

Sujok


Reflexní terapie a diagnostika korejského původu (ruka – noha), při níž se stimulací určitých reflexních bodů a energetických drah zkoumá a ovlivňuje činnost tkání a orgánů, akutní i chronická bolestivost a v podstatě léčí široký okruh potíží. Jejím prostředkem je mimo jiné magnetoterapie, semenoterapie, kranioterapie a moxování (požehování).

 

Sujok

 

Reflexní masáž


Pomocí speciálních hmatů  cíleně zasahuje do povrchových i hlubokých tkání, efektně odstraňuje svalové spasmy, zrychluje filtraci metabolitů. Reflexně působíme na hluboko uložené tkáně i vzdálené orgány, velmi účinná např. při migréně a jiných chronických i akutních bolestivých stavech. Zpravidla provádíme cílenou částečnou čili segmentovou reflexní masáž.

 

Baňkování

 

Terapeutické baňkování


Přikládání baněk způsobuje silné místní překrvení, odstraňuje hyperalgické zóny a spasmy, uvolňuje svalové napětí, ulevuje od bolesti. Baňková masáž je velmi intenzivní až mírně bolestivá, vhodná na uvolňování starých jizev, stažených svalových facií a bolestivých spastických bodů. Užívá se též při terapii počátečních stádií celulitidy. Baňkování je často využíváno v reflexních terapiích a tradičních východních medicínách.

 

Fyzikální terapie 


Nabízíme ošetření biostimulačním laserem a rázovou vlnou, bližší popis viz samostatné kategorie.

Rázová vlna

Terapie radiální rázovou vlnou R-SWT

R-SWT (Radial Shock Wave Therapy) terapie představuje velice efektivní metodu léčby bolestivých stavů pohybového aparátu pomocí extrakorporální akustické rázové vlny. V mnoha případech dojde k okamžitému snížení bolesti a zároveň ke zlepšení mobility a funkce. Terapie je neinvazivní, pacienti ji většinou dobře snáší a není při ní potřeba anestézie. Používáme přístroj švýcarského výrobce STORZ MEDICAL, který je vedoucím světovým výrobcem přístrojů generujících rázovou vlnu. Nejlepší výsledky má tato terapie u bolestivých onemocnění úponů, šlach a vazů a s nimi spojenými bolestmi kloubů (tenisový, golfový loket, skokanské koleno, bolesti ramene, bolest Achillovy šlachy, ostruha patní kosti), dále pak u bolestí zad různého původu (funkční poruchy i onemocnění plotének, svalové přepětí,  akutní ústřel, bolesti hlavy apod.)

Léčebný účinek

Léčba rázovou vlnou je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií. Energie se přenáší na postižené místo vysokoenergetickou tlakovou akustickou vlnou (shock wave), která vyvolává v tkáni hojivé a regenerační procesy, odstraňuje kalcifikace a výrůstky z postižených šlach, zmírňuje zánět a otok podrážděných tkání a eliminuje bolest.

 

 

Indikace:

tenisový nebo golfový loket (epikondylitida)

ostruha patní kosti

bolest Achillovy šlachy

bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich (kalcifikovaná tendinitida)

bolesti kolenních a kyčelních kloubů (periarthritidy)

ostruha patní kosti (plantární fasciitida)

svalové spouštěcí (bolestivé) body (trigger points)

akutní i chronické bolesti zad

© 2008 - 2022 Copyright my-rehabilis.cz